Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022 Hengelsportvereniging Steenwijk.

Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2022.
Beste sportvrienden. Het achter ons liggende jaar was voor de vereniging een goed jaar.
Na de corona jaren ‘20 en ‘21 konden in het jaar 2022 alle geplande activiteiten, wedstrijden en vergaderingen weer doorgaan.
Het ledenaantal is gestegen naar 2628 leden, waaronder 147 jeugdeden.

Bestuur:
In het bestuur van onze vereniging hebben het afgelopen jaar een paar wijzigingen plaatsgevonden. In verband met corona kon er in 2021 geen jaarvergadering plaatsvinden en dus ook geen verkiezingen. Daarom werden in 2022 Rein Berger, Klaus Fischer, Raymon Schra en Paul de Ram herkozen. Raymon werd de nieuwe voorzitter en Paul secretaris. Jos van den Nouland werd gekozen als nieuwe penningmeester.

Vergaderingen:
Het bestuur heeft in 2020 zes keer vergaderd in de bovenzaal van onze vaste locatie “De Karre”.
Tevens hebben weer de jaarvergadering in maart en de algemene ledenvergadering in oktober plaatsgevonden.
Verder is het bestuur aanwezig geweest op de algemene ledenvergadering van Sportvisserij Oost-Nederland en de gebiedsvergadering (van voormalig Rayon 3).
Buiten de officiële vergaderingen om hebben leden van het dagelijks bestuur nog meerdere gesprekken gevoerd met instanties als de Gemeente Steenwijkerland en Sportvisserij Oost Nederland.

Wedstrijden:
De clubcompetitie, de 50+ wedstrijden, de najaarscompetitie en de wintercup wedstrijden zijn weer succesvol verlopen. De wintercup werd gewonnen door Jan Vink. De 50+ wedstrijden werden gewonnen door Jan Veenman en de clubcompetitie werd gewonnen door Martin Damhuis.

Regionale clubwedstrijden:
Op 17 september werd het Federatief Clubkampioenschap van Oost Nederland gehouden in het Beukers kanaal. Daaraan werd ook meegedaan door een team van de HSV Steenwijk. Helaas was het resultaat niet voldoende om door te gaan naar de Landelijke Finale. Volgende keer weer beter.

Jeugdvissen en Interaktcontour.
De HSV is in 2022 lekker bezig geweest met de jeugd. Zeven keer is er gevist en lesgegeven aan kinderen van een basisschool. Op 5 maart werd er voor de jeugd een havenwedstrijd gehouden en op 10 september een wedstrijd in het Beukerskanaal. Ook is er gevist met kinderen uit Oekraine. Verder hebben we 11 keer gevist met de mensen van Interaktcontour. Een activiteit die zeer gewaardeerd wordt door de mensen van Interaktcontour. Uiteraard met dank aan vismeester Jos en alle vrijwilligers van de HSV.

Ledenactiviteit:
Op zaterdag 12 november hebben wij weer een zeer geslaagde ledenactiviteit gehad bij de forellenvijvers van “De Woldstek” in Ruinerwold. Ongeveer 25 leden hebben hiervan gebruik gemaakt.

Droevig nieuws.
In de zomer van 2022 kregen wij berichten van het overlijden van Arend Mansveld en ons erelid Willem Aldewereld. Zij waren zeer betrokken bij onze vereniging en hebben heel veel voor onze vereniging betekend. We zullen hen missen op onze vergaderingen en bijeenkomsten.

Tot slot wil ik niet alleen mijn medebestuursleden bedanken voor de prettige samenwerking, maar ook alle leden die het afgelopen jaar een positieve bijdrage hebben geleverd aan het welzijn en het op een positieve wijze uitdragen van onze vereniging.

Paul de Ram (Secretaris HSV Steenwijk).