Ledenadministratie

Onze ledenadministratie wordt verzorgt door Sportvisserij Nederland.

Indien u uw lidmaatschap van onze hengelsportvereniging wilt opzeggen, dan dient u dit vóór 1 oktober van het lopende jaar via e-mail te melden aan ledenadministratie@vispas.nl of telefonisch via 0900-2025358.
Bij het in gebreke blijven van een tijdige opzegging moet u alsnog uw contributie voor het lidmaatschap voor het nieuwe jaar betalen.

Het bestuur.