Calamiteiten

Happende of dode vis?

Vooral wanneer hitte, droogte en stortbuien samengaan, kan massale vissterfte optreden. In het verleden hebben we al een massale vissterfte door visziekte in de visvijver Oostermeente meegemaakt . Ook kan door een riooloverstort vuil en zuurstofarm water uit het riool in de visvijvers terecht komen. Het gevolg hiervan is dat het zuurstofgehalte in het water daalt. Natuurlijk zijn er meer oorzaken, zo kan een langdurig aanhoudende winter de vissen al fataal worden.  Ziet u ergens naar zuurstof happende vissen en/of dode vissen? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk melden, zodat de bestuursleden maatregelen kunnen nemen?

Waterschap Drents Overijsselse Delta  088- 2331200 (24uur per dag)

Hier komen nog de benodigde telefoonnummers van bestuursleden te staan