Aanmelden/Afmelden

Onderstaand vindt u een overzicht van de kosten voor een lidmaatschap van onze vereniging.

Als peildatum voor de leeftijd dient 1 januari van het eerstkomende kalenderjaar te worden gehanteerd . U kunt lid worden van onze vereniging bij één van onze verkooppunten, dit tegen kontante betaling.

Tevens kunt via de link op deze website online de vispas aanvragen. Het is zo geregeld. Nadat u online heeft betaald, kunt u een Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap uitprinten en direct vissen.
Ook een Nachtvis en/of Derde Hengel Toestemming is online te verkrijgen via de link op deze website.

In november verstuurt Sportvisserij Nederland de acceptgiro's samen met een machtiging voor automatische incasso(voor diegene die dat nog niet hebben). 
Wanneer u de machtiging invult en opstuurt, vervalt de verhoging. 

Lidmaatschap opzeggen:

Indien u uw lidmaatschap van onze hengelsportvereniging wilt opzeggen, dan dient u dit vóór 1 oktober van het lopende jaar via mail te melden aan ledenadministratie@vispas.nl of telefonisch via 0900-2025358.

Bij het in gebreke blijven van een tijdige opzegging moet u alsnog uw contributie voor het lidmaatschap voor het nieuwe jaar betalen.  

Kosten VISpas:

VISpas seniorleden: Vanaf 14 jaar en ouder. Betaling via automatische incasso € 30,00. Betaling via acceptgiro € 35,00. Bij het niet tijdig betalen van de verschuldigde contributie wordt bij de 1e herinnering € 1,50 in rekening gebracht. Bij de 2e herinnering wordt € 2,50 in rekening gebracht.

Extra VISpas € 14,00

JeugdVISpas t/m 13 jaar € 10,00   klik HIER voor meer info.

Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50

Jeugdleden betalen geen inschrijfgeld