Melden muskusratten

Melding
Waar kan ik de aanwezigheid van muskus- en/of beverratten melden? Dat kan bij het waterschap. Als u in het gebied van waterschap Drents Overijsselse Delta woonachtig bent, kunt u dit melden bij dit waterschap, telefoonnummer 088- 2331200.