Vangstenregistratie

Vangstenregistratie

Sportvisserij Nederland heeft samen met Wartel Digitale Communicatie een digitaal platform ontwikkeld voor de registratie van de vangsten van vissers. Veel vissers zien de vangstenregistratie als een onnodige tijdverschilling en zien de meerwaarde niet in van dit platform. Echter voor de toekomst is de vangstenregistratie zeer belangrijk.Waarom is vangstenregistratie landelijk gezien belangrijk:
•De waarde van HVR neemt toe naarmate meer vissers meedoen
•HVR is vooral waardevol op lange termijn
•HVR levert informatie over soortenverspreiding, samenstelling en ontwikkelingsmogelijkheden van de visstand
•Met trendanalyses kunnen verbanden tussen externe factoren en de visstand zichtbaar worden gemaakt

                                 


Vangstenregistratie is niet alleen landelijk belangrijk, maar ook voor onze eigen vereniging is vangstenregistratie belangrijk. Meldt u aan en registreer uw vangsten: https://www.vangstenregistratie.nl