Karpercommissie

Inmiddels is het bestuur akkoord gegaan en zijn de voorbereidingen om deze commissie meer inhoud te geven in volle gang. Er  heeft een eerste overleg met het bestuur van de HSV plaats gevonden. De commissieleden hebben hier een positief gevoel aan over gehouden. Ze kunnen aan de slag. Binnenkort hoort U meer.

Contactpersonen voor deze commissie zijn:

Edwin Berger      edwin@eberger.nl

Raymon Schra    raymonschra@hotmail.com

Eventuele vragen, ideën en/of opmerkingen vwb karperzaken, kunnen naar één van deze personen gemaild worden.