Reglementen

Reglement competitie HSV Steenwijk 2014.


1 Alle deelnemers worden geacht van dit reglement op de hoogte te zijn.
2 Deelname aan deze competitie is toegestaan voor leden van de HSV Steenwijk.
3 Er wordt gevist op gewicht.
4 Snoek, snoekbaars, en paling tellen niet mee. Vanaf de laatste zaterdag in mei telt baars, ook ondermaats mee. Voor winde, zeelt en rietvoorn geldt de wettelijke minimum maat. Winde 30 cm , zeelt 25 cm en rietvoorn 15 cm.
5 Voeren en vissen met rode maden en kunstaas is niet toegestaan.
6 De visstek wordt bepaald door loting. Het loten is om 18.00 uur. Ben je iets later bel me dan even om telefonisch te loten.
7 Ik probeer de stekken royaal uit elkaar te zetten, maar dat lukt niet altijd. Op je stek mag je maximaal 1 meter links of rechts van het bordje plaatsnemen.
8 Vis gevangen in het eindsignaal telt mee. Alle gevangen vis dient levend en in gezonde staat aangeboden te worden aan de weegploeg. Dode vis wegen we niet mee.
9 Gevangen vis eerst onthaken en in je leefnet doen alvorens verder te vissen.
10 Bij gevaarlijke weersomstandigheden kan de wedstrijd worden uitgesteld, onderbroken of gestopt worden. Bv. noodweer of onweer. Als dan 75 % van de wedstrijd is vervist geldt de wedstrijd. Als er minder dan 75 % is vervist vervalt de wedstrijd en wordt die vervist op een nader te bepalen datum. Als de wedstrijd wordt onderbroken voor onweer, dan alle hengels aan de kant. Ook de feeders.
11 Laat de visstek weer schoon achter en zet je auto goed in de berm zodat het verkeer er geen last van heeft.
12 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.


De volgende bepalingen zijn van toepassing op schriftelijke wedstrijdtoestemmingen die zijn uitgegeven door Sportvisserij Oost-Nederland:

1.Er mag per deelnemer met één hengel worden gevist. Meerdere topsets/hengels mogen voorhanden worden gehouden van 2 uur vóór aanvang tot 2 uur na afloop van de wedstrijd.
Bij karperwedstrijden mag met twee hengels worden gevist. Indien de deelnemers aan een karperwedstrijd in het bezit zijn van een Derde Hengeltoestemming, mag met drie hengels gevist worden.
2.Aan deelnemers aan nachtviswedstrijden wordt hierbij gedurende deze wedstrijd toestemming verleend voor het vissen tussen 2 uur na zonsondergang en 1 uur voor zonsopkomst.
3.Gevangen vis moet, onmiddellijk na te zijn gemeten of gewogen, worden teruggezet in hetzelfde water waarin ze is gevangen.
4.Het leefnet moet zoveel mogelijk recht vooruit en aan de buitenkant van het net verzwaard aan het uiteinde in het water liggen (lengte ten minste 3,5 meter)
a.Men mag maximaal 20kg vis per leefnet bewaren
5.Het is ten strengste verboden het net aan de binnenkant d.m.v. stenen te verzwaren. Dit op straffe van diskwalificatie.
6.Bij wedstrijden op stromende wateren die langer dan 6 uur duren is men verplicht elke 6 uur de gevangen vis te wegen of te meten en terug te zetten.
7.Het is ten strengste verboden om zich met voertuigen in de weilanden te begeven, tenzij anders afgesproken.
8.Het is verboden de verzwaring van het net te verwijderen voordat de weegploeg vraagt het net aan te bieden voor weging.
9.Barbeel mag niet worden bewaard in het leefnet en moet onmiddellijk worden terug gezet in hetzelfde water. Barbeel mag op geen enkele wijze worden meegeteld voor de wedstrijd.
10.De schriftelijke wedstrijdtoestemming blijft eigendom van Sportvisserij Oost-Nederland. Men wordt geacht zonder schriftelijke wedstrijdtoestemming te vissen indien één of meerdere bepalingen die van toepassing zijn op de schriftelijke wedstrijdtoestemming door een der deelnemers wordt overtreden. Inname van de schriftelijke wedstrijdtoestemming kan geschieden door in art. 12 genoemde functionarissen. Bij overtredingen van de bepalingen kan de persoon in kwestie worden geschorst voor deelname aan wedstrijden in de wateren van Sportvisserij Oost-Nederland, voor de duur van één jaar.
11.Bij deze bepalingen moet te allen tijde een deelnemerslijst getoond kunnen worden met gegevens van diegenen voor wie deze toestemming geldt.
12.De toestemminghouder is verplicht de schriftelijke wedstrijdtoestemming, de bepalingen die van toepassing zijn op de schriftelijke wedstrijdtoestemming en de deelnemerslijst op eerste verzoek ter inzage te geven aan bevoegde (buitengewoon opsporings-)ambtenaren en controleurs van Sportvisserij Oost-Nederland.
13.De toestemminghouder is aansprakelijk voor zijn handelingen op grond van de wedstrijdtoestemming. Sportvisserij Oost-Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. Veroorzaker van schade is hoofdelijk aansprakelijk.
14.Verder zijn alle regels en bepalingen, vastgelegd in de Visserijwet 1963 en in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren behorende bij de VISpas, op de schriftelijke wedstrijdtoestemming van toepassing.


Geef het even aan mij door als je niet kunt(06-23708033). Dit i.v.m. het uitzetten van de stekken.


Ik wens iedereen een goede en sportieve viscompetitie toe.


Martin Damhuis(Wedstrijdcoördinator HSV Steenwijk).
riadamhuis@ziggo.nl Tel.nr.: 0521-361901 Mobiel: 06-23708033