Reglementen

Reglement viswedstrijden HSV Steenwijk 2023.

Alle deelnemers worden geacht dit reglement te kennen en stipt na te leven.
Deelnemers gaan akkoord met dit reglement, het privacy statement van HSV Steenwijk, het exoneratiebeding, de publicatie van de uitslag en eventuele publicatie van foto’s en of filmpjes gemaakt in het kader van deze wedstrijden.


1 HSV Steenwijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, letsel en/of schade. Ook diefstal, verlies of
schade aan eigen spullen kan niet worden verhaald! ZIE EXONERATIEBEDING!
2 Er wordt gevist op gewicht.
3 Snoek, snoekbaars, en paling tellen niet mee. Vanaf de laatste zaterdag in mei tot 1 april telt baars, ook ondermaats mee. Voor winde, gesloten tijd 1 april t/m 31 mei, zeelt en rietvoorn geldt de wettelijke minimum maat. Winde 30 cm , zeelt 25 cm en rietvoorn 15 cm.
4 Voeren en vissen met rode maden en kunstaas is niet toegestaan.
5 De visstek wordt bepaald door loting. De loting is zoals vermeld.
6 Wij proberen de stekken royaal uit elkaar te zetten, maar dat lukt niet altijd. Op je stek mag je maximaal 1 meter links of rechts van het bordje plaatsnemen.
7 Vis gevangen in het eindsignaal telt mee. Alle gevangen vis dient levend en in gezonde staat aangeboden te worden aan de weegploeg. Dode vis wegen we niet mee.
8 Gevangen vis eerst onthaken en in je leefnet doen alvorens verder te vissen.
9 Bij gevaarlijke weersomstandigheden, onweer en extreme hitte kan de wedstrijd worden uitgesteld, onderbroken of gestopt worden. Als dan 75 % van de wedstrijd is gevist geldt de wedstrijd. Als er minder dan 75 % is gevist vervalt de wedstrijd en wordt die gevist op een nader te bepalen datum. Als de wedstrijd wordt onderbroken voor onweer, dan alle hengels aan de kant. Ook de feeders.
10 Zet je auto goed in de berm zodat het verkeer er geen last van heeft en laat de visstek weer schoon achter.
11 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur of de wedstrijdleiding.

EXONERATIEBEDING HENGELSPORTVERENIGING STEENWIJK (UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID)

De persoon die deelneemt aan deze wedstrijd gaat akkoord met de onderstaande bepalingen. Deelname zonder acceptatie van dit beding is niet mogelijk.

1)Risico’s van deelname
Hoewel sportvissen geen gevaarlijke sport of buitenactiviteit is, kan er altijd iets gebeuren waardoor er schade ontstaat bij een persoon of aan diens eigendom. Denk hierbij aan een val van een steiger, een fietser die over een hengel heen rijdt of het afgelasten van een wedstrijd waar al bepaalde kosten door de deelnemers voor zijn gemaakt. Veel schadeveroorzakende gevallen kunnen voorkomen worden door een goede voorbereiding van de deelnemer. U bent daar zelf verantwoordelijk voor. Zorg dus dat u beschikt over voldoende ervaring en u zelf goed voorbereidt. Loop voor een wedstrijd uw materiaal na, check het weerbericht, draag de juiste kleding enzovoort.

2)Uitsluiting (deel) aansprakelijkheid
Hengelsportvereniging Steenwijk organiseert deze wedstrijd, maar heeft slechts beperkte invloed op het ontstaan van schade bij deelnemers. Zij aanvaardt daarom als organisator slechts in beperkte mate aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door het deelnemen aan deze wedstrijd, en alleen voor zover deze haar wettelijk en rechtsgeldig kan worden aangerekend. In het algemeen is deelname voor eigen risico van de deelnemer(s) en aanvaardt Hengelsportvereniging Steenwijk geen aansprakelijkheid voor schade welke niet gedekt en uitgekeerd wordt door een door haar afgesloten verzekering.
Hengelsportvereniging Steenwijk aanvaardt nadrukkelijk geen aansprakelijkheid voor schade welke (deels) het gevolg is van (eigen) schuld van een schadelijdende of schadeveroorzakende partij.
Hengelsportvereniging Steenwijk aanvaardt ook nadrukkelijk geen aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van het annuleren of wijzigen van een wedstrijd of een deel daarvan.

3)Gevolgen exoneratiebeding
Door uitsluiting van de een deel van de aansprakelijkheid zoals hierboven is weergegeven kan de deelnemer in sommige situaties door hem geleden schade niet verhalen op de organisator. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de situatie waar een deelnemer met gladde laarzen uitglijdt en daardoor een hengeldeel breekt en dit niet kan verhalen op de organisatie. Door het exoneratiebeding ontstaat qua aansprakelijkheid een situatie die vergelijkbaar is met het vissen buiten een wedstrijd om.
 
Het bestuur.