Nachtvispas/ 3e hengel

Met uitzondering van visvijver "de Lake" is het verder in alle verenigingswateren van de HSV Steenwijk verboden om te nachtvissen. Vissen met een derde hengel is in alle wateren van de HSV Steenwijk verboden.

Regels omtrent nachtvissen:

Er is sprake van "nachtvissen" als er gevist wordt in de periode tussen twee uur na zonsondergang en één uur voor zonsopgang. Het nachtvissen is sinds 1 oktober 2012 in bijna alle wateren wettelijk gezien het hele jaar toegestaan. Het nachtvissen is echter op grond van art. 7 van het "Reglement voor de binnenvisserij 1985 " in combinatie met art. 24 van de "Uitvoeringsregeling visserij" verboden in:

Het Houtwiel, ten noorden van Veenwouden (Fr.);
Het Rottighe Meente, in de gemeente Weststellingwerf (Fr.);
De Deelen, begrensd door de Buitendijkse Hoofdvaart, de Deelenweg, de Hooivaartsweg, Tweede of Nieuwe Deel, de lijn van oost naar west door de lange warren langs de dwarssloten, het Binnenkanaal, de Hooivaartsweg, de vaart tussen het gemaal Dijksman en de P. C. Otterweg en het Stroomkanaal.
De Beulakerwijde (incl. de Kleine Beulakerwijde);
Het IJsselmeer;
De wateren, gelegen in het Ilperveld, begrensd door de Purmerlander rijweg, het Noord-Hollandschkanaal, de gemeentegrens tussen Ilpendam en Landsmeer (Banscheiding) en de rijweg Landsmeer- den Ilp-Purmerland;
De wateren gelegen in het gebied begrensd door het Noord-Hollandschkanaal, de Purmerringvaart tussen Ilpendam en Het Stinke Vuil, het Stinke Vuil, de Gouwzee, het IJsselmeer, het Buiten IJ en de in aanleg zijnde noordelijke ringweg van Amsterdam tussen de Schellingwouderbrug en de IJtunnelweg bij Nieuwendam, met uitzondering van het Kinselmeer, de binnen de bebouwde kommen gelegen wateren, alsmede de langs openbare wegen gelegen wateren voor zover wordt gevist vanaf de wegzijde;
De wateren, gelegen in het gebied begrensd door de Zaan, de Knollendammervaart, het Noord-Hollandschkanaal, de noordelijke Ringvaart en de Wijde Wormer, het verbindingskanaal tussen de twee laatstgenoemde wateren, de Braak en de Poel;
De Oude Zederik, gelegen tussen Ameide en Meerkerk;
De Hooge Boezem van de Nederwaard;
De Hooge Boezem van de Overwaard;
De Nieuwkoopse plassen, begrensd door de weg van de Noordse buurt naar Noorden en Nieuwkoop, de Ziendeweg, de Meije, de Kadewetering tot Slikkendam en de provinciale weg Slikkendam – Noordse buurt, met uitzondering van de Noordeinderplas tot het Brampjesgat en de Maarten Freekerweg en de Zuideinderplas.


Vist iemand tussen twee uur na zonsondergang en één uur voor zonsopgang in één van deze wateren dan overtreedt hij art. 7, lid 2, sub a van het “Reglement voor de binnenvisserij 1985”. Artikel 7 van het "Reglement voor de binnenvisserij 1985" is gebaseerd op artikel 16, lid 1 van de Visserijwet 1963. Het overtreden van voorschriften die zijn gebaseerd op artikel 16 van de Visserijwet 1963 is strafbaar gesteld in art. 1a van de Wet op de economische delicten (WED) onder 30.

Wordt een Combibon uitgeschreven dan is de feitcode: H 656 (90 euro).

Heeft de visrechthebbende het nachtvissen verboden of hier aanvullende voorwaarden aan gesteld, bijvoorbeeld het bezit van een nachtvistoestemming en houdt men zich niet aan deze voorwaarden dan vist men op een manier waarvoor men geen toestemming heeft. Voor de feitcodes en boetebedragen die gelden als men de voorwaarden overtreedt, zie: vissen zonder schriftelijke toestemming van de visrechthebbende.