Update visvlonders Steenwijkerdiep.

terug naar overzicht

Woensdag, 11 juli 2018

Het bericht hieronder van Willem Bakker(Sportvisserij Oost-Nederland) geeft de laatste stand van zaken weer.Geacht verenigingsbestuur,

In verband met recente ontwikkelingen rondom de visvlonders bij het steenwijkerdiep stuur ik u deze update. Zoals u vast al via de rayon 3 bijeenkomsten heeft vernomen hebben we vorig najaar een door de gemeente Steenwijkerland verplicht gesteld mediation traject afgerond. Dit traject werd opgestart naar aanleiding van zienswijzen en bezwaren die door omwonenden waren ingediend tegen de concept omgevingsvergunning van de gemeente Steenwijkerland. Ondanks goed en zakelijk contact is men niet ingegaan op ons voorstel om minder steigers te realiseren.

De concept vergunning is dus van kracht gebleven en in april dit jaar heeft het college van B&W besloten om de omgevingsvergunning definitief te verstrekken. Goed nieuws dus, de gemeente staat achter onze plannen en het voornemen daar visvlonders te realiseren. Helaas is er door de advocaat van omwonenden en de roeivereniging binnen de gestelde periode een beroep aangetekend bij de rechtbank Overijssel. Dit betekent dat de omwonenden het besluit van de gemeente Steenwijkerland via de rechtbank Overijssel ongedaan willen maken. Er volgt dus een rechtszaak tussen de omwonenden / roeivereniging en de gemeente Steenwijkerland. Wij worden als belanghebbende gehoord maar worden dus niet gedaagd. Hoe lang dit gaat duren en wanneer de rechtszaak dient, is op dit moment nog niet bekend.

Daarnaast proberen omwonenden en de roeivereniging om reeds verstrekte vergunningen die verlengd moeten worden ongedaan te maken. Met ondersteuning van Sportvisserij Nederland is er reeds een hoorzitting geweest bij het waterschap en volgt er eind augustus een hoorzitting bij de provincie.

Ze houden ons dus bezig maar wat ons betreft niet tegen. Hoewel het voor jullie en voor ons frustrerend is dat het zo lang moet duren zijn wij van mening dat de democratie zijn werk moeten doen. We houden veel vertrouwen in de afloop en houden jullie hiervan op de hoogte.

Ik realiseer me dat het een vrij korte mail is met veel informatie. Mochten jullie nog vragen hebben neem dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Willem Bakker,
Beleidsadviseur Sportvisserij Oost-Nederland.